رویدادها

dividerdivider

شرکت سهلان به اساس نیاز در رویکردهای توسعه علمی – فنی رویدادها ، از سال 1374 با ایجاد زیر مجموعه های تخصصی برای طراحی ، سازماندهی و اجرای رویدادها در سطح استاندارد بین المللی و با تعاریف ممیزی شده هر رویداد شامل:

 1. کنگره
 2. نمایشگاه های بازرگانی – تجاری
 3. نمایشگاه های تخصصی
 4. اکسپو
 5. نمایشگاه های مکاره
 6. کنفرانس
 7. سمینار
 8. سمپوزیوم
 9. جشنواره ها
 10. هیات تجاری
 11. کارگاه های آموزشی
 12. تلفیق چند رویداد در یک رویداد که بیشتر مشمول کنفرانس و اکسپو همراه با نمایشگاه و کارگاه های آموزشی می باشد را اجرا نماید.

از سال 1374 تا کنون شرکت سهلان پروژه های متعددی را در داخل و خارج کشور بعنوان مجری ، مشارکت و همکاری در اجرای پروژه و پیمانکار به انجام رسانیده که بیش از 82 پروژه در کشورهای عراق ، کویت ، امارات ، عربستان ، قزاقستان ، ترکمنستان ، ترکیه ، آذربایجان ، ارمنستان ، کنیا ، ساحل عاج و ………… بوده است.