میز و فایل و تجهیزات اداری

مشخصات فنی

مشخصات

1. انواع کمد ( دیواری و طراحی خاص بصورت سه کشو- کشو با طبقات کتابخانه و دکوراتیو)

2. کمد سه طبقه ارتفاع 111

3. کمد سه طبقه ارتفاع 111 با درب کشویی

4. کمد بلند 6 طبقه با درب بازشو با ارتفاع 280

5. کمد بلند 6 طبقه با درب کشویی با ارتفاع 280

کتابخانه ( دیواری و طراحی خاص)

فایل مدیریت به همراه جای کیس و طبقه

1. فایل سه کشو 45*65

2. میز مدیریت و کنفرانس

3. میز کارشناسی 120*70 و در اشکال ال

4. میز  کنفرانس 150*320

5. میز گرر قطر 150

002-support

گالری

به زودی …..