[ideo_wow_title el_tag=”h3″ el_elemnt_style_colors=”{‘title_color’:’#16274d’}” el_uid=”59a110b11b75b”]سازه هشت‌پر کلاف[/ideo_wow_title][ideo_wow_title el_font_size=”35″ el_elemnt_style_colors=”{‘title_color’:’#16274d’}” el_uid=”cfcfa790f304″]نخستین ابداع با ثبت اختراع به نام شرکت سهلان[/ideo_wow_title]
 • سیستم اسپیس فریم با استفاده از لوله ۱۶ میلیمتر با ضخامت ۵/۱ میلیمتر ساخته می شود.
 • در مقطع سازه، از زیگزاگ با مفتول ۵ میلیمتر استفاده می گردد.
 • جهت محکم شدن سازه با رعایت فاصله ۶۶ سانتی متر به صورت کلاف با لوله ۱۶ میلیمتر دوباره جوشکاری می شود.
 • جوشکاری قطعات با استفاده از جوش CO2 بوده و پوشش سازه با دو روش رنگ پادر کوتینگ کوره ای و یا آبکاری گالوانیزه انجام می شود.
 • برای اتصال اسپیس ها به یکدیگر از اتصالات مخصوص دایکاست آلومینیومی استفاده می شود که لوله های اسپیس با یک پیچ خشکه بهم متصل و محکم می گردد.
 • برای استفاده اسپیس در فضای باز، این شرکت از چادرهای آلمانی یا کانادایی که این شرکت اقدام به واردات آن نموده استفاده می گردد و از مزایای این چادرها مقاومت درمقابل آتش سوزی است که دارای استاندارد B2 می باشد.
 • برای مقاومت خود سازه در مقابل باد در فضای باز این شرکت قطعه خاص را طراحی نموده است که به سازه نصب شده و روی آن از جدول های سیمانی با وزن های مختلف بسته به جهت قرارگیری سازه در مقابل باد و اندازه آن از وزن های مختلف جدول استفاده می گردد.
 • استحکام سازه در ساخت و اجرای غرفه و سالن های موقت
 • نصب و اجرای طرح در کمترین زمان.
 • بکارگیری سازه کرو و ایجاد فضا و طرح متفاوت.
 • قابلیت ترکیب با دیگر سازه های پیش ساخته و ایجاد سازه تلفیقی.

امکان ایجاد فضاهای تبلیغی مانند بنر بر روی سازه.

[vc_separator_padding el_height=”70″ el_uid=”59a123cf65944″]