نمایشگاه خودرو   سایت (سوله دائمی ) برج میلاد – تیرماه ۹۶

  • طراحی و ساخت غرفه های طرح خاص
  • طراحی و احداث غرفه با سازه مدولار کلیپ
  • طراحی و احداث غرفه با سازه مدولار مستر
  • اجرای غرفه با سازه اسپیس فریم ۱۶