احداث سالن های دائمی نمایشگاهی با سازه آلومینیوم عرض  ۲۴ بدون ستون میانی به متراژ ۱۰۲۰۰ متر مربع س

این سازه در رأس سازه به ارتفاع ۸۱۰ سانتی متر و در ستون های کناری ۴۲۰ سانتی متر

می باشد. دیواره این سازه با ساندویچ پانل و سقف آن با چادر ضد آب اجرا شده است.

3
029
031
032