امور بین‌الملل

  • مشاوره و ارائه پلان خدمات جامع برای رویدادهای بین الملل و اجرای طرح .
  • همکاری و مشارکت در برگزاری رویدادهای بین المللی در داخل و خارج از کشور.
  • تحقیقات و مطالعات و پژوهش و طراحی رویدادهای استاندارد با شاخص های (( مأموریت- برنامه- اهداف و چشم انداز هر پروژه )).
  • بانک اطلاعات کاربریهای محصولات و خدمات سازه های پیش ساخته سهلان جهت پوشش نیازهای ابنیه ای در کلیه زمینه ها.