• طراحی و ساخت غرفه طرح خاص
  • اجرای غرفه با سازه مستر (ماکسیما)
  • احداث فضای سرپوشیده با سازه اسپیس فریم و تلفیق با ساخت و ساز