جشنواره رمضان

احداث سازه تلفیقی چادر آلومینیومی عرض ۶ و ساخت و ساز در برج میلاد تهران – جشنواره رمضان

اجرای تیپ سازه چادر خیمه ای با ساخت و ساز