غرفه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
جمعا ۵۶۵ متر مربع
ساخت و ساز ویژه با استفاده از المان هاى لوگو و سلیقه مشترى
و همچنین غرفه فضاى باز با اسپیس فریم و ساخت و ساز