• اجرای غرفه طرح خاص
  • احداث فضای سرپوشیده با سازه اسپیس فریم- کف سازی به ارتفاع ۱۲۰ سانت و ساخت و ساز ویژه