نمایشگاه مصلی تهران
۱- کف سازی
۲- نورپردازی
۳- چاپ غرفه
۴- سازه کلیپ
۵- مبلمان
۶- فضای باز
۷- ساخت و ساز