سالن اختصاصی کشور چین( سالن ۳۸- A۳۸ B۳۸- ۵۰ ) که بصورت دو تیپ :

  • ساخت و ساز سالنی
  • غرفه سازی با سیستم مستر (ماکسیما) اجرا شده است.