• اجرای غرفه تیم با سازه مستر
  • تجهیز فضای تشریفاتی در محل سایت برج میلاد ( سازه آلومینیومی عرض ۲۰ سوله دائمی برج میلاد )