• احداث سالن با سازه آلومینیوم عرض ۱۰ و پوشش pvc
  • غرفه بندی سالنی
  • احداث و تجهیز فضای تشریفاتی