• احداث سالن پرتابل با سازه آلومینیومی عرض ۱۰
  • احداث غرفه تیپ با سازه مستر
  • طراحی و ساخت غرفه با نئوپان و رنگ ( طرح خاص )