سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی برج میلاد اردیبهشت ۹۶

  • اجرای ۲۰ سازه چادر خیمه ای
  • احداث سازه آلومینیوم عرض ۱۰
40
41
04