نمایشگاه مصلی تهران
۱- سازه کلیپ
۲- نورپردازی
۳- مبلمان
۴- چاپ غرفه
۵- کف سازی
۶- ساخت و ساز
۷- سازه اسپیس

نمایشگاه مصلی