نمایشگاه بین المللی خودرو

نمایشگاه بین المللی خودرو

نوزدهمین نمایشگاه بین المللى خودرو، قطعات و صنایع وابسته ١٢ الى ١۵ شهریور ماه در محل دائمى نمایشگاه بین المللى مشهد برگزار گردید.

شرکت سهلان نما به عنوان پیمانکار ساخت غرفه شرکت مهندسى طراحى قطعات ایران خودرو و شرکت هاى زیر مجموعه به مساحت بالغ بر ١٠٠٠ مترمربع با دو نوع سازه *ساخت و ساز ویژه و * سازه آلومینیومى مستر (ماکسیما) در این پروژه حضور یاف