بسمه تعالی

 

هفتمین گردهمایی و نمایشگاه معماران برتر منطقه ۱ تهران با حضور بهترین معماران، سازندگان و تولید کنندگان، ششم الی هشتم مهرماه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

غرفه های نمایشگاهی این نمایشگاه در فضای بالغ بر ۱۰۰۰ مترمربع داخل سالن و ۱۱۰۰ مترمربع فضای باز که با سازه های آلومینیومی چادری سهلان مسقف شده بود، اجرا گردید.