• احداث سالن های موقت با سازه آلومینیومی عرض ۱۰
  • احداث فضای سرپوشیده با سازه چادر خیمه ای
  • غرفه بندی تیپ
  • احداث فضای vip ستاد برگزاری