پنجمین نمایشگاه بین المللى ایران- مصلى تهران

پنجمین نمایشگاه بین المللى ایران- مصلى تهران

٢ الى ۴ مهر ماه برگزار خواهد گردید.

شرکت سهلان به عنوان پیمانکار ساخت غرفه هاى ویژه با سه نوع سازه – ساخت و ساز – سازه آلومینیومى کلیپ و سازه آلومینیومى مستر (ماکسیما) با ستاد برگزارى همکارى مى نماید.