• طراحی و ساخت غرفه طرح خاص
  • احداث فضای سرپوشیده با سازه اسپیس فریم