نمایشگاه بین المللی صنعت- قطعات خودرو

سالن اختصاصی کشور چین( سالن 38- A38 – B38- [...]