میز و فایل و تجهیزات اداری

مشخصات فنی

مشخصات

۱. انواع کمد ( دیواری و طراحی خاص بصورت سه کشو- کشو با طبقات کتابخانه و دکوراتیو)

۲. کمد سه طبقه ارتفاع ۱۱۱

۳. کمد سه طبقه ارتفاع ۱۱۱ با درب کشویی

۴. کمد بلند ۶ طبقه با درب بازشو با ارتفاع ۲۸۰

۵. کمد بلند ۶ طبقه با درب کشویی با ارتفاع ۲۸۰

کتابخانه ( دیواری و طراحی خاص)

فایل مدیریت به همراه جای کیس و طبقه

۱. فایل سه کشو ۴۵*۶۵

۲. میز مدیریت و کنفرانس

۳. میز کارشناسی ۱۲۰*۷۰ و در اشکال ال

۴. میز  کنفرانس ۱۵۰*۳۲۰

۵. میز گرر قطر ۱۵۰

گالری

به زودی …..