شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی – مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران

طراحی و ساخت غرفه طرح خاص [...]