کنگره قلب و عروق – برج میلاد تهران

احداث فضای سرپوشیده با سازه آلومینیومی عرض 10 و [...]