کف سازی، سن، استیج پیش ساخته

لوگو-نیم-طبقه-و-سن

سازه تیپ یا استاندارد نمایشگاهی که به منظور جداسازی فضاها در داخل سالن ها و یا سوله های موقت و دائمی اجرا می شود، متداول ترین نوع غرفه سازی است که از طریق برگزارکنندگان و مراکز نمایشگاهی در اختیار مشارکت کنندگان قرار می گیرد.

در ذیل، 4 نوع سازه تیپ شرکت سهلان نما معرفی می گردد: