کف سازی

کف سازی

 

در پروسه راه اندازی غرفه ها، اولین مرحله، مرحله ساخت کف می باشد. کف سازی برای کلیه پروژه امری الزامی است و در ارتفاع مختلف ۳۲ میلیمتری، ۷ سانتی، ۱۰ سانتی، ۲۰ سانتی متری (کف دوبل) و ۴۰ سانتی قابل اجرا می باشد. کف ها نمای بسیار جذابی به غرفه میدهند و باعث میشود فضای مجزا و چشمگیر ایجاد کند. کف سازی در شرکت سهلان به چندین روش ایجاد میشود، لقمه های پلاستیکی و آهنی یکی از آن روش ها است که میتواند تا ۵ سانتی متر رگلاژ شود. رگلاژ شدن به این معناست که در صورت وجود نا هماهنگی های کف سالن و محل اجرای غرفه، می توان کف را کاملا یک دست و تراز شده اجرا نمود.

دیگر روش کف سازی، کف های ام دی اف یک در یک متر است که روی لقمه های آهنی یا پلاستیکی بصورت دستی رگلاژ میشوند. معمولا برای حصول اطمینان از استقامت کف از ۱ یا ۲ عدد لقمه در مرکز ام دی اف استفاده میشود.

روش سوم کف نجاری بوده که با استفاده از باکس های ۵۰ سانتی متر مربعی با ارتفاع ۷ یا ۱۰ سانتی متر روی زمین ریخته شده و سپس ام دی اف های زیبا و یک دست روی این باکس ها پیچ میشود.